banner

Save

Save

A A A

به گزارش پايگاه اطلاع رساني و روابط عمومی شهرداری مشکین دشت_ در ادامه اجرای عمليات جدولگذاری معابر سطح شهر، دکتر سلگی سرپرست شهرداری مشکین دشت از اجرای عملیات مذکور در خیابان شهید زارع با اعتبار ۲۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰میلیارد ریال به طول ۲۵۰۰ متر و بلوار امام خمینی (ره) با اعتبار ۷/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ میلیارد ریال به طول ۹۰۰ متر خبر داد و بیان داشت بلوار امام خمینی (ره) و خیابان شهید زارع از مبادی و ورودی های قدیمی شهر محسوب می شود و ترمیم و بازسازی جداول و جوبهای این مسیر از نیازهای اساسی می باشد که در حال حاضر در دستور کار معاونت فنی و عمرانی شهرداری قرار گرفته است و با پیشرفت فیزیکی ۷۰٪ رو به اتمام است.

 

jadvall1

 

 

مجموعه ی قوانین شهرداری

loading...

اخبار

loading...