A A A

مدارک مورد نیاز جهت استعلام بانک

ارائه برگه استعلام بانک
کپی سند مالکیت ( تمام صفحات )
کپی کارت ملی وام گیرنده
کپی فیش نوسازی ( عوارض سالیانه ) ارائه فیش الزامی است
کپی بنجاق / پروانه / پایانکار ( در صورت داشتن )
کپی صورت مجلس تفکیکی ( در صورت آپارتمان بودن )
پوشه

 

شرح اقدامات

واحد/مسئول توضیحات
ارائه درخواست استعلام از بانک و موسسات مالی  توسط بانک

تشکیل پرونده روابط عمومی دایره فنی

اخذ نوبت بازدید

روابط عمومی دایره فنی در صورت پایانکار جدید،مراحل ۴ و ۵ انجام نمی شود و همان کارشناس که پایانکار را صادر نموده جواب استعلام بانک را می دهد.

بازدید از محل

 دایره فنی در صورت تخلف ارجاع به کمیسیون ماده صد

تهیه پیش نویس مسیر بانک

دایره فنی فرم ارائه بانک جهت استعلام تکمیل
می گردد.

تایپ پیش نویس نامه مسیر بانک

دبیرخانه

امضای برگه فوق  توسط کارشناس مربوطه

دایره فنی

تائید درآمد در صورت عدم بدهی

درآمد

تائید نوسازی در صورت عدم بدهی

نوسازی

تائید نامه توسط مسئول دایره فنی

دایره فنی

ثبت در دفتر دبیرخانه

دبیرخانه

صدور نامه مسیر

دبیرخانه

پایان